Spark: Zadajte bezpečnosť v množine údajov vs DataFrame

Blog

Iskra kontroluje zarovnanie typu DataFrame s tými, ktoré sú v danej schéme alebo nie, v čase spustenia a nie v čase kompilácie. Je to preto, že prvky v dátovom rámci sú typu riadok a typ riadka nemôže byť typom parametrizované typom kompilátorom v čase kompilácie, takže kompilátor nemôže kontrolovať svoj typ. Z tohto dôvodu je DataFrame netypický a nie je typovo bezpečný.ako zmeníte heslo k minecraft

Dátové sady na druhej strane kontrolujú, či typy zodpovedajú špecifikácii v čase kompilácie. Preto sú súbory údajov bezpečné pre typ.

#dataframe #dataset #type bezpečnosťcss animate fade in

blog.knoldus.com

Spark: Zadajte bezpečnosť v množine údajov vs DataFrame

S bezpečnosťou typu programovacie jazyky zabraňujú chybám typu alebo môžeme povedať, že bezpečnosť typu znamená, že kompilátor pri kompilácii overí typ a hodí