Náhodné osivo Pythonu: Ako používať metódu random.seed ()

Blog

Náhodné osivo Pythonu: Ako používať metódu random.seed ()

Na generovanie pseudonáhodných čísel sa používa funkcia random () v Pythone. Generuje čísla pre niektoré nazývané hodnoty semienko hodnotu.

ako používať základový rámec

Ako funguje funkcia osiva?

Funkcia seed sa používa na uloženie náhodnej metódy na generovanie rovnakých náhodných čísel pri viacerých spusteniach kódu na rovnakom počítači alebo rôznych strojoch.

Počiatočná hodnota je v počítačovej bezpečnosti vzácna na to, aby pseudonáhodne vytvorila bezpečný tajný šifrovací kľúč. Takže pomocou vlastnej počiatočnej hodnoty môžete inicializovať bezpečný generátor pseudonáhodných čísel v potrebnom rozsahu.

Náhodné semeno Pythonu

Funkcia random.seed () v Pythone je zvyknutá na inicializovať náhodné čísla. Generátor náhodných čísel štandardne používa príponu aktuálny systémový čas . Ak použijete rovnakú počiatočnú hodnotu dvakrát, dostanete rovnaký výstup, teda dvakrát náhodné číslo.

Syntax

random.seed(svalue, version)

#python #python random #pseudo-random

appdividend.com

Náhodné osivo Pythonu: Ako používať metódu random.seed ()

Na generovanie pseudonáhodných čísel sa používa funkcia random () v Pythone. Generuje čísla pre niektoré hodnoty nazývané počiatočná hodnota.

kde môžem kúpiť železný titánový token