Vnútorné funkcie Pythonu

Blog

Vnútorné funkcie Pythonu

V tomto podrobnom kurze sa naučíte, aké vnútorné funkcie sú v Pythone, ako ich definovať a aké sú ich hlavné prípady použitia.

Python umožňuje deklaráciu funkcií vo vnútri iných funkcie . Vnútorné funkcie , taktiež známy ako vnorené funkcie , sú definované vo funkcii. Tento typ funkcie má priamy prístup k premenným a menám definovaným v uzatváracej funkcii v Pythone. Vnútorné funkcie majú mnoho použití, predovšetkým ako zatváracie továrne a funkcie dekoratéra.

V tomto kurze sa naučíte, ako:

  • Definovať vnútorné funkcie
  • Používajte vnútorné funkcie ako pomocné funkcie
  • Stavať zatváranie funkcií
  • Na záver použite zachytené premenné
  • Na záver použite funkcie zachytených údajov
  • Pracovať s dekoratéri

#python

realpython.com

Vnútorné funkcie Pythonu

V tomto podrobnom kurze sa naučíte, aké vnútorné funkcie sú v Pythone, ako ich definovať a aké sú ich hlavné prípady použitia. Naučíte sa: Definovať vnútorné funkcie, Používať vnútorné funkcie ako pomocné funkcie, Vytvárať uzávery funkcií, Používať zachytené premenné pri zatváraní, Používať zachytené dátové funkcie pri zatváraní, Práca s dekorátormi