7 knižníc funkčného programovania, ktoré rozširujú možnosti JavaScriptu

Blog

Funkčné programovanie je paradigma programovania, kde svoj kód väčšinou konštruujete a štruktúrujete pomocou funkcií. Tieto funkcie preberajú vstup, ktorý sa nazýva argumenty, a potom ukazuje výstup na základe vstupov, ktoré sa preberajú, pretože pri rovnakom vstupe vždy dôjde k rovnakému výstupu.V nasledujúcich odsekoch som spomenul 7 knižníc funkčného programovania na rozšírenie možností JavaScriptu:

  • Podčiarknutie.JS
  • Lodash.JS
  • Cukor
  • Lenivý.JS
  • Ramda
  • Sieťovina
  • Ramda

#programovanie #funkčné programovanie #vývoj webových aplikácií #javascript #vývojármedium.com

7 knižníc funkčného programovania, ktoré rozširujú možnosti JavaScriptu

7 knižníc funkčného programovania, ktoré rozširujú možnosti JavaScriptu: Undererscore.JS; Lodash.JS; Cukor; Lazy.JS; Ramda; Sieťovina; Ramda. Funkčné programovanie sa v dnešnej dobe stáva štandardom vytvárania udržiavateľných a moderných aplikácií JavaScript. Dúfam, že knižnice, ktoré som spomenul v tomto článku, vám umožnia využiť výhody funkčného programovania a napísať čistejší kód.